Bättre vård genom bättre möten


... patienter har fått hjälp på någon av de 42 vårdcentraler som använder Collabodoc!

Röster om Collabodoc

Bättre vård genom bättre möten

Mötet i fokus

Fler patienter får vård när läkarnas administration minimeras


Trygga patienter

God tillgänglighet och bra möten minskar telefonsamtalen till vårdcentralen (20-50%)


Korta väntetider

Patienterna handläggs snabbt i teamet


Ekonomi i balans

Vårdcentralens ekonomi förbättras


Våra samarbetspartners