Processverktyg för en
modernare sjukvård

Effektiv
Vår process ökar
läkareffektiviteten
med 88%

Trygga patienter
Telefonsamtalen
minskar med 25%

Korta väntetider
I genomsnitt
12 min

Ekonomi i balans
Vårdcentralens
ekonomi förbättras

CollaboDoc är experter
på processer

Med våra moderna processverktyg hamnar patientmötet i centrum. Läkare får mer tid med patienterna då administrationen kring akutbesöken minimeras.

Samverkan mellan läkare och sjuksköterska underlättas och patienten blir delaktig i sin egen vård på ett helt unikt sätt.

Mål

  • Ökad patientdelaktighet
  • Ökad tillgänglighet
  • Ökad effektivitet
  • Ökad kvalitet

Resultat

  • Läkareffektiviteten ökar med 88%
  • Minimerad administration för läkarna
  • Telefonsamtalen minskar med 25%
  • Väntetid i snitt 12 min
  • Förbättrad arbetsmiljö
  • Förbättrad ekonomi