Vill du också administrera mindre och få mer tid för patienterna?

Jag har alltid älskat mitt jobb som läkare och har haft förmånen att jobba på både universitetssjukhus, inom primärvården och som verksamhetschef på olika avdelningar. Överallt har jag mött ett stort engagemang att verkligen göra det bästa för patienterna. Vi som jobbar inom vården har ju valt dessa yrken för att vi vill hjälpa människor som är sjuka, skadade eller har drabbats av tuffa besked.

På senare år har jag märkt en ökad frustration över krånglande IT system, brist på läkartider, försämrad arbetsmiljö och missnöjda patienter som inte får vård i tid. Jag bestämde mig för att göra något åt det. Min vision är att patienterna alltid skall känna sig välkomna till oss i vården, att de blir proffesionellt bemötta, och att de görs delaktiga i sin egen vård. Det är också viktigt att sjuksköterskor, läkare och patienter alltid jobbar nära tillsammans.

Jag startade företaget CollaboDoc och utvecklade ett vårdkoncept, en "Lättakut" för vårdcentralen där patienter med

akuta besvär alltid är välkomna. Jag anställde ingenjörer och tillsammans utvecklade vi en modern och unik programvara. Vårt ”processverktyg” stödjer ett modernt arbetssätt med tät samverkan, minimal administration och gör patienten delaktig i sin egen vård. Vårt verktyg fungerar tillsammans med alla journalsystem.
Jag kan nu som läkare fokusera helt på mötet med patienten eftersom dokumentationen går sekundsnabbt.

Plötsligt fick vi tid. Tid som vi kunde ägna åt att lyssna mer, samverka mer och möta våra patienter på ett nytt sätt. Vi fick mer tid att ta hand om våra patienter helt enkelt.

Välkommen till framtidens arbetssätt!

Staffan Bjessmo Leg. läkare, VD och grundare av CollaboDoc

Så fungerar vår akutprocess
för primärvården

  • Låg tröskel - patienter med akuta besvär är alltid välkomna till vårdcentralen utan tidsbokning
  • Patientdelaktigheten säkerställs genom digitalt verktyg i väntrummet
  • Tät samverkan mellan patienter, sjuksköterskor och läkare
  • Effektiv, enkel och säker dokumentation

Ökad läkareffektivitet

Vår akutprocess har "låga trösklar" och välkomnar patienterna till vårdcentralen. Patienter med akuta åkommor åtgärdas snabbt och effektivt. Med hjälp av CollaboDocs digitala processverktyg minimeras läkarnas administration och kvaliteten i akutbesöken höjs. En tydlig effekt av denna process är en långsiktig minskning av antalet akutbesök.

12 min väntetid

Genom tydlig struktur med hjälp av ett digitalt verktyg och en tät samverkan mellan läkare och sjuksköterskor minimeras väntetiderna. De korta väntetiderna ökar patientnöjdheten och förbättrar arbetsmiljön för medarbetarna på vårdcentralen. Om patientens tillstånd kräver utredning eller vidare undersökningar bokas patienten in på ett ordinarie läkarbesök i nära framtid.

Evidensbaserat

CollaboDoc har ett nära samarbete med Medical Management Center på Karolinska Institutet. CollaboDocs akutprocess är noggrant studerad av både Karolinska Institutet och Handelshögskolan i Stockholm. Den innovativa processen har testats på över 20 000 patienter och varit föremål för både internationella kurser i Clinical Management samt en kandidatuppsats på Handelshögskolan i Stockholm.

CollaboDoc har allt sedan starten ett nära samarbete med Medical Management Center på Karolinska Institutet för att säkerställa hög vetenskaplig nivå.