Digitala processverktyg som fungerar i sjukvården, på riktigt!

CollaboDocs första och patentsökta produkt är ett molnbaserat digitalt processverktyg för akutbesök i primärvården. Patienten lämnar digitalt sin sjukhistoria på pekskärmar i väntrummet och informationen kan sedan lätt hanteras av personalen på vårdcentralen. I produkten finns också ett stöd för kvalitativ och standardiserad journalföring som avlastar läkarna enormt. Sammantaget ger CollaboDocs processverktyg en helt oöverträffad effektivitetsökning.
Tid sparas, pengar sparas och medarbetare i vården får mer tid att möta patienterna.

Utvecklingen av CollaboDocs produkter utgår alltid från verkliga behov och sker i nära samarbete med sjukvårdspersonal och ingenjörer. Vi testar alltid att det funkar "på golvet" och vidareutvecklar verktygen tillsammans med användarna.

"Jag är förvånad, jag har använt verktyget i bara 2 dagar och det sparar mig jättemycket tid redan"

Specialistläkare Allmänmedicin, Stockholm

"Min del är nu så enkel och snabb att jag hinner låta patienten berätta om sina besvär i lugn och ro"

Specialistläkare Allmänmedicin, Falkenberg