Vi hjälper er hela vägen


Vi kommer gärna ut och träffar er, lyssnar till era erfarenheter och studerar er verksamhet. Alla vårdcentraler har självklart erfarenhet av att behandla patienter med akuta besvär, där vissa metoder har fungerat bra och andra sämre. Vi är nyfikna på hur er situation ser ut.

Med utgångspunkt från just era erfarenheter tar vi sedan fram en konkret plan för hur vi kan hjälpa er att effektivisera verksamheten. Vi brukar använda ett strukturerat införselpaket som innehåller utbildning i processverktyget, förankringsarbete och praktisk hjälp vid uppstart.


CollaboDocs
införselpaket


01.

Genomgång av dagens hantering av akutpatienter


02.

Utbildning av medarbetare i storgrupp samt i varje yrkesgrupp för sig


03.

Genomgång av lokaler – förslag på eventuella anpassningar


04.

Kontakt med IT-avdelning


05.

Praktisk hjälp vid uppstart


06.

Uppföljning

Ladda ner
Kandidatuppsats

Kandidatuppsats Lättakuten.pdf
1.7 MB

Ladda ner
KI studie av Lättakuten

KI studie av Lättakuten.pdf
2 MB

CollaboDoc har allt sedan starten ett nära samarbete med Medical Management Center på Karolinska Institutet för att säkerställa hög vetenskaplig nivå.