Vårt erbjudande

Vi hjälper er hela vägen


Vi kommer gärna ut och träffar er, lyssnar till era erfarenheter och studerar er verksamhet. Alla vårdcentraler har självklart erfarenhet av att behandla patienter med akuta besvär, där vissa metoder har fungerat bra och andra mindre bra. Vi är nyfikna på hur er situation ser ut.

Med utgångspunkt från just era erfarenheter tar vi sedan fram en konkret plan för hur vi kan hjälpa er verksamhet. Vi brukar använda ett strukturerat införselpaket som innehåller utbildning i processverktyget, förankringsarbete och praktisk hjälp vid uppstart.

Lätt att införa Collabodoc

01.

Genomgång av dagens hantering av akutpatienter

02.

Utbildning av medarbetare i storgrupp samt i varje yrkesgrupp för sig

03.

Genomgång av lokaler – förslag på eventuella anpassningar

04.

Kontakt med IT-avdelning

05.

Praktisk hjälp vid uppstart

06.

Uppföljning

Våra produkter


Utvecklingen av Collabodocs produkter utgår alltid från verkliga behov och sker i nära samarbete med sjukvårdspersonal och ingenjörer. Vi testar alltid att det funkar "på golvet" och vidareutvecklar verktygen kontinuerligt tillsammans med användarna.

Lättakuten

Collabodoc Lättakuten, är ett vårdkoncept stöttat av en webbapplikation för akutbesök i primärvården. Vårdkonceptet har använts i över 300 000 patientbesök och bidragit till bättre tillgänglighet för patienterna och en mänskligare arbetsmiljö för de vårdanställda.


Närakuten

Collabodoc Närakuten är speciellt framtagen för närakuter. Mjukvaran stödjer en bredare andel av patienter än på Lättakuten och ger stöd i form av ökad överblick, bättre struktur och förenklad dokumentation.