Utilizing digital patient interaction / triaging to improve the patient experience and organizational efficiency

Datum: 2020-05-28

Tid: 1:00 PM - 2:30 PM CEST

Plats: Online Webinar

Syftet är att utvärdera hur digital patientinteraktion med eller utan triagefunktion kan förbättra upplevelsen samtidigt som effektiviteten i vårdorganisationen förbättras. Triage ses av vissa som den ultimata drömmen om hur vi kan använda datorerna för att hjälpa läkare att fatta diagnostiska beslut. Målet med detta webinar är att förstå hur olika tillvägagångssätt kan vidtas för att utnyttja en digital patientinteraktion för att möjliggöra effektiv hälsovård med mer nöjda patienter.

Detta gäller både för primärvården och för öppenvårdskliniker.

Olika fallstudier av hur man använder digital patientinteraktion i vårdprocessen och aktuella perspektiv i akademisk forskning kommer att vara en del av ämnena.

Tillbaka

Collabodoc Lättakuten är en godkänd medicinteknisk produkt. All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.