Collabodoc på Almedalsveckan

Datum: 2019-07-03

Tid: Kl. 11:00-12:00

Plats: Strandvägen 4 , 621 55 Visby, Wisby Strand, Lokal Ala/Greenroom

”Vad vet vi om effekterna av tillgänglighet respektive telefonrådgivning i primärvården?” Det är titeln på seminariet som arrangeras av Collabodoc under Almedalsveckan.

Rubrik
Vad vet vi om effekterna av tillgänglighet respektive telefonrådgivning i primärvården?

Beskrivning
Det finns idag studier som talar för att en ökad tillgänglighet minskar belastningen på primärvården och att telefonrådgivning leder till ett ökat antal vårdkontakter. Hur rimmar det med hur vi arbetar idag? Gör 1177 sjukvården en björntjänst med sin telefonrådgivning?

Utökad info
Arbetar hälso- och sjukvården evidensbaserat vad gäller tillgänglighet, eller bygger vi idag onödiga trösklar för patienterna? Har sjukvården tagit till sig ”triagering” på fel sätt? Avlastas egentligen sjukvården med ”egenvårdsråd” från exempelvis 1177? Vad behövs för en effektivt fungerande primärvård då ”mer resurser” inte räcker? Hur påverkar tillgänglighet respektive telefonrådgivning patienternas benägenhet att söka vård? Vad säger dagens evidens? Är det inte dags att ställa samma krav på evidens kring systempåverkande förändringar som vi ställer på medicinska behandlingar?

#
#triagering
#tillgänglighet
#digitalisering
#primärvård
#telefonrådgivning

Medverkande
Göran Stiernstedt, utredare på uppdrag av regeringen
Magnus Kåregård, Distriktsläkare, styrelseledamot SFAM
Jonas Ekström, Distriktsläkare, Region Västmanland

Moderator
Staffan Bjessmo, VD på Collabodoc AB

Läs mer på Almedalsveckans hemsidaCollabodoc Lättakuten är en godkänd medicinteknisk produkt. All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.