Frukostseminarium för verksamhetschefer, läkare, sköterskor och psykologer 12:e mars

Besök oss för en live-demo av våra nya verktyg samtidigt som du får god frukost! Se mer kortinfo om produktsviten under "Vårt erbjudande". Begränsat antal platser till frukostseminariet.

Datum: 2020-03-12

Tid: 7:30-8:30

Plats: Ynglingagatan 16, 3 tr , 11347 Stockholm, Collabodoc AB

Förfrågan om anmälan skickas till laura.sallberg@collabodoc.com

Tillbaka Läs mer hos erbjudandefliken på vår

Collabodoc Lättakuten är en godkänd medicinteknisk produkt. All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.