Kunderfarenheter

Över patientbesök

Röster om Collabodoc

Nyheter


Collabodocs vårdkoncept används på flera enheter runt om i landet. Från varje ny uppstart och samarbete har vi fördjupat vår kunskap och fått nya insikter. Nedan listas de artiklar och publikationer som gjorts från några av våra samarbetspartners. Vissa av artiklar är från uppstartsfasen och beskriver därmed främst anledningen till varför man valt att använda Collabodocs vårdkoncept, medan andra artiklar illustrerar de effekter enheten erhållit tack vare Collabodocs processverktyg.Våra samarbetspartners

Collabodoc Lättakuten är en godkänd medicinteknisk produkt. All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.