Så nöjda är vi med vårdcentralerna

Publicerad: 2017-02-09

Källa: Östgöta Correspondenten

Bemötande och respekt för patienterna, tillgänglighet och delaktighet i beslut. Det värderades högst av östgötarna i en ny undersökning. Mest har vårdcentralen Trädgårdstorget förbättrats.

Många östgötar är nöjda med sin vårdcentral, 80 procent för att vara exakt. Det visar nationella patientenkäten från i höstas där cirka 10 000 personer i Östergötland tillfrågades. Ännu nöjdare är man med bemötande och respekt där 89 av 100 patienter är nöjda. Många anser även att de får komma till vårdcentralen inom rimlig tid och att de känner förtroende för läkare och sjuksköterskor.

– Jag tycker att resultatet är bra och det är en stor eloge till all personal, säger Christoffer Bernsköld, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande (S).

Vårdcentralerna själva har nytta av dessa undersökningar som kan fungera som ett kvitto på vad som behöver åtgärdas och vad som fungerar bra.

Artikelbild

 | Vårdcentral. Jonas Persson är läkare och verksamhetschef på Trädgårdstorgets vårdcentral som förbättrats mycket det senaste året.

– Generellt sätt är folk nöjda men, det finns en variation och vissa är inte det, säger Christoffer Bernsköld.

Från år till år är det inga stora förändringar i hur nöjda östgötarna är med vårdcentralerna. Men över tid går det att se en positiv förändrig, patienterna blir nöjdare. Störst förbättring i jämförelse med förra året har skett på vårdcentralen Trädgårdstorget i Linköping, som drivs av vårdbolaget Praktikertjänst Primärvård. Stora förbättringar har även skett på Östertull i Norrköping och Kärna i Linköping.

– Vi har förbättrats klart mest. Vad som har förbättrats får man egentligen fråga patienterna om, men jag tror att det är många saker, säger läkare och verksamhetschef på Trädgårdstorgets vårdcentral, Jonas Persson.

Tror du att det handlar om kortare väntetider?

– Jag misstänker att det har att göra med innovationen lättakuten. Den skapar struktur och tillgänglighet, säger Jonas Persson

Lättakuten är ett webb-baserat system utvecklat av företaget CollaboDoc. Systemet låter patienten fylla i besvär och svara på frågor via en pekskärm i vänterummet och syftet är att effektivisera läkarens och patientens tid. 2015 låg Trädgårdstorgets vårdcentral på plats nummer 31, i den senaste undersökningen hamnar den på plats nummer tio i Östergötland. Högst antal patienter som är nöjda med helheten finns på vårdcentralen Åby, följt av Johannelund i Linköping, Skänninge, Mantorp och Geria i Söderköping.

– Människor har förtroende för vårdcentralerna och upplever att de får hjälp, det är viktigt att man känner så och jag är väldig nöjd, säger Christoffer Bernsköld
Föregående Nästa

Collabodoc Lättakuten är en godkänd medicinteknisk produkt. All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.