Trosa vårdcentral startar lättakut

Publicerad: 2017-03-06

Källa: Östra Sörmlandsposten

Till sommaren räknar Trosa vårdcentral med att man ska ha hunnit införa en nyhet – en så kallad lättakut. – Den är främst till för personer med lättare besvär som kan bli hjälpta vid ett kort besök, säger Susanne Rehn Svensson, verksamhetschef vid Trosa vårdcentral.

Lättakuter införs på alltfler vårdcentraler i landet. De erbjuder en mottagning utan tidsbokning för en rad lättare åkommor, vare sig dessa kan tas om hand direkt av en sjuksköterska eller behöver gå vidare till en läkare.
– På så sätt kan vi få ett bättre flöde på de korta, snabba och mer lätt åtgärdade besvären, så att det underlättar för patienterna när de behöver söka vård för just dessa symptom, säger Susanne Rehn Svensson.

12 områden

I korthet innebär lättakuten att du kan gå direkt till vårdcentralen när du känner av vissa symptom som du som patient upplever som akuta. I botten ligger 12 symptomområden i systemet:
• Hosta/snuva/feber
• Halsont
• Akut allergi
• Akut smärta i knä eller fot
• Akut smärta i ryggen
• Akuta magbesvär
• Akuta öronbesvär
• Hudbesvär
• Akut huvudvärk
• Smärta i nacke/
skuldra/axel
• Urinvägsbesvär

Börja vid skärmen

Du går direkt till en skärm på vårdcentralen och klickar på den typ av besvär du har. Sedan får du besvara en rad frågor på skärmen om hur besvären yttrar sig mer specifikt – ungefär som du gör ansikte mot ansikte hos en läkare eller sjuksköterska i vanliga fall. Frågorna är enkla ”ja”- eller ”nej”-frågor.
Du får också ange namn och personnummer. Och om du behöver får du givetvis även hjälp av personal på plats att komma igång.
– Sedan tar en sjuksköterska eller distriktssköterska emot patienten för en första bedömning och ”sortering” till rätt vårdinsats, förklarar Susanne Rehn Svensson. Allt som bedöms behöva gå vidare till en läkare direkt kommer också till en läkare redan vid besöket.
– Detta gäller alltså inte besök med stor, långvarig eller komplex problematik, klargör Susanne Rehn Svensson. Det rör sig om den typ av enklare, mer akuta besvär som anges ovan.

När du kommer till lättakuten får du först ange vilken typ av besvär du har. Det gör du på en skärm i receptionen.

När du kommer till lättakuten får du först ange vilken typ av besvär du har. Det gör du på en skärm i receptionen.

Därefter får du besvara en rad ”ja”- och ”nej”-frågor för att ge sjuksköterskan en klarare bild av dina besvär. Därefter tar sjuksköterskan eller distriktssköterskan emot dig och leder dig vidare i processen.

Därefter får du besvara en rad ”ja”- och ”nej”-frågor för att ge sjuksköterskan en klarare bild av dina besvär. Därefter tar sjuksköterskan eller distriktssköterskan emot dig och leder dig vidare i processen.

Drop-in

Eftersom besök på lättakuten inte kräver någon tidsbokning får man vara beredd på att det kan uppstå väntetid om många söker samtidigt.
– Däremot kommer vi att jobba med generösa öppettider för dessa typer av besvär, säger Susanne Rehn Svensson. Det borde göra att besöken sprids under veckans öppettider och även minskar trycket på telefontiderna – idag upplevs det som frustrerande för alla när patienter inte kommer fram i telefonen
Just nu pågår en upphandling av själva det tekniska systemet för skärmarna och för lättakuten i stort.
– Den kommer inte att vara klar förrän i mitten på april, om allt blir som tänkt, säger Susanne Rehn Svensson. Innan utbildningen för vår personal är genomförd är vi troligen minst inne i maj månad.
Föregående Nästa

Collabodoc Lättakuten är en godkänd medicinteknisk produkt. All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.