Om Collabodoc

Vi på Collabodoc arbetar för att skapa en mänskligare vård och arbetsplats för alla. Bättre vård genom bättre möten.

Collabodoc är sprunget ur vårdens behov

"Min inställning är att patienterna alltid skall känna sig välkomna till oss i vården"

Jag har alltid älskat mitt jobb som läkare och har haft förmånen att jobba både på universitetssjukhus, inom primärvården och som verksamhetschef på olika avdelningar. Överallt har jag mött ett stort engagemang att verkligen göra det bästa för patienterna. Vi som jobbar inom vården har ju valt dessa yrken för att vi vill hjälpa människor som är sjuka, skadade eller drabbade på annat sätt.

På senare tid har dock frustrationen ökat. Krånglande IT-system, brist på läkartider, försämrad arbetsmiljö och missnöjda patienter är tyvärr en vardag på många håll i primärvården. Jag bestämde mig för att försöka göra något åt det.

Min inställning är att patienterna alltid skall känna sig välkomna till oss i vården, att de ska bli professionellt bemötta och att de görs delaktiga i sin egen vård. Mötet med patienten behöver då många gånger förberedas på ett annat sätt för att mötet ska bli så bra som möjligt och inte heller ta onödigt lång tid.

Collabodoc startades 2013 och vi har utvecklat ett vårdkoncept för vårdcentralen där patienter med akuta besvär alltid känner sig välkomna. Vi anställde ingenjörer och tillsammans utvecklade vi en modern och unik programvara. Vårt processverktyg stödjer ett modernt arbetssätt med tät samverkan, minimal administration och gör patienten delaktig i sin egen vård. Vårt verktyg fungerar tillsammans med alla journalsystem.

Som läkare kan man nu fokusera helt på mötet med patienten eftersom dokumentationen går sekundsnabbt. Tid frigörs i verksamheten vilket ger förutsättningar för en bättre arbetsmiljö.

Välkommen till morgondagens arbetssätt – redan idag!

Staffan Bjessmo Leg. läkare, VD och grundare av Collabodoc

Vår vision

Collabodoc-Pictogram-Quotation-Marks-Start

Bättre vård genom bättre möten

Collabodoc-Pictogram-Quotation-Marks-End

Vi på Collabodoc

Staffan Bjessmo

VD

Leg. läkare, Med. Dr., Specialist i Thoraxkirurgi

+46 704 50 76 33

staffan.bjessmo@collabodoc.com

Göran Modin

Vice VD

Leg. läkare, Specialist i ortopedi

+46 706 06 60 56

goran.modin@collabodoc.com

Laura Sällberg

COO / Operativ kundansvarig

Civilingenjör

+46 707 54 44 30

laura.sallberg@collabodoc.com

Våra vägledande principer

Det fysiska mötetAtt mötas fysiskt ger alltid unika möjligheter.

Enkelt och intuitivtAtt skapa enkla och intuitiva lösningar är nödvändigt för att de ska användas och uppskattas.

Kunskap och evidensAtt luta sig mot kunskap och evidens är grunden för kvalitet.

Lyssna och involveraAtt förstå problem kräver ett lyssnande. Att involvera skapar engagemang.

Förena kompetenserAtt förena kompetenser är utvecklande, resurssmart och ger bättre resultat.

TillgänglighetAtt vara tillgänglig med rätt kompetens skapar tillit.

Karriär

Collabodoc söker alltid efter nya härliga medarbetare som vill bli en del av vårt team. Vill du också vara med och arbeta för att skapa en mänskligare vård, tveka inte att skicka in en spontanansökan till info@collabodoc.com.Collabodoc Lättakuten är en godkänd medicinteknisk produkt. All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.