Collabodoc Bokat besök

Låt patienten hinna tänka efter före besöket

Nu kommer den efterlängtade uppföljaren till Collabodoc Lättakuten! Alla bokade besök kan nu hanteras av detta nya processverktyg från Collabodoc. Patienten känner sig mer förberedd, läkaren får ett smidigt dokumentationsstöd och mer tid kan läggas på det värdefullaste av allt: mötet med patienten.

Boka demo

FlödePatienten besvarar frågor digitalt inför besöket


Patienten besvarar frågor digitalt inför besöket

Patienten görs delaktig i processen direkt och svaren omvandlas till konkret journaltext efter vårdpersonalens genomgång.


Mer information

Smidigt att komma igång


Collabodoc har ett beprövat uppstartspaket

Vid varje ny uppstart ansvarar Collabodoc för projektledningen och stöttar verksamheterna. Våra läkare med omfattande erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete besöker alltid verksamheterna för att säkerställa att införandet går smidigt.


Anpassa Collabodoc Bokat besök till er grafiska profil


White-label lösning

Smidig anpassning av den grafiska designen utifrån verksamhetens profil, med logotyp, färger och typsnitt m.m.


Collabodoc Lättakuten är en godkänd medicinteknisk produkt. All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.