Collabodoc Digital kontakt

Digifysiskt arbetssätt - enklare än så här blir det inte

Collabodoc Digital kontakt är ett smidigt verktyg för digital kommunikation (asynkron chatt) och eventuellt videosamtal med patienterna. Vi har fokuserat på att verktyget ska vara enkelt att införa, intuitivt att använda samt främja det tvärprofessionella samarbetet. Collabodoc hjälper er att snabbt komma igång med verktyget.

Boka demo

FlödePatienten registrerar sitt ärende


Tillgänglighet när som helst på dygnet

Patienten kan registrera sitt ärende var och när som helst, helt digitalt. Patienten loggar in med Mobilt BankID, beskriver sitt ärende och fyller i sina kontaktuppgifter.


Mer information

Varje ny uppstart och nytt samarbete har fördjupat vår kunskap och gett oss nya insikter.

Smidigt att komma igång


Collabodoc har ett beprövat uppstartspaket

Vid varje ny uppstart ansvarar Collabodoc för projektledningen och stöttar verksamheterna. Våra läkare med omfattande erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete besöker alltid verksamheterna för att säkerställa att införandet går smidigt.


Tätt samarbete mellan sjuksköterska och läkare


Roligt och utvecklande

Vårdpersonalens arbete blir roligare, mer utvecklande och säkrare när samarbetet är enkelt och självklart.


Anpassa Collabodoc Digital kontakt till er grafiska profil


White-label lösning

Smidig anpassning av den grafiska designen utifrån verksamhetens profil, med logotyp, färger och typsnitt m.m.


Kolla in våra andra produkter!


Collabodoc Lättakuten är en godkänd medicinteknisk produkt. All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.