Collabodoc Lättakuten

Låter medarbetarna fokusera på patientmötet

Sveriges i särklass mest använda och lovordade system för att snabbt få ett effektivt fysiskt patientflöde på vårdcentralen. Förbättrar arbetsmiljön för personalen och är smidigt för patienten.

Boka demo

FlödeRegistrering på distans


Patienten besvarar frågor inför besöket

Ett mindre antal frågor förbereder patienten inför besöket. Frågorna kan antingen besvaras hemma, i mobilen, surfplattan eller datorn, eller på plats i väntrummet där sjuksköterskan kan hjälpa till vid behov. Frågorna finns på svenska, engelska, finska, samiska och tyska.


Fler detaljer

Från varje ny uppstart och samarbete har vi fördjupat våra kunskaper och fått nya insikter.

Smidigt att komma igång


Collabodoc har ett beprövat uppstartspaket

Vid varje ny uppstart ansvarar Collabodoc för projektledningen och stöttar verksamhetschefen. Två läkare, Staffan Bjessmo och Göran Modin, med omfattande ledarskapserfarenhet besöker varje verksamhet som ska starta upp. Vi jobbar för att medarbetarna smidigt ska komma igång med det nya arbetssättet och därmed få en bättre tillgänglighet, bättre arbetsmiljö och ett bättre ekonomiskt resultat.


Tätt samarbete mellan sjuksköterska och läkare


Roligt och utvecklande

Vårdpersonalens arbete blir roligare, mer utvecklande och säkrare när samarbetet är enkelt och självklart.


Anpassa Collabodoc Lättakuten till din vårdcentral


White-label lösning

Alla verksamheter ser olika ut och har unika förutsättningar. Därför krävs anpassningsbara lösningar. Collabodoc Lättakuten kan enkelt anpassas efter just er verksamhet. Både funktionalitet och grafisk design kan justeras.


Erfarenhet sedan 2016


En succé för både patienter och medarbetare

Det har gått fyra år sedan den första vårdcentralen började använda Collabodoc Lättakuten. Idag används den av hundratals medarbetare i primärvården på 63 privata och regiondrivna vård- och hälsocentraler och totalt har över 600 000 patienter behandlats.


Resultat

Vad Collabodoc Lättakuten innebär

25%

Färre inkommande telefonsamtal

Samtalen blir färre och kortare

"The Åkermyntan Primary health Care Center: Integrating "See-and-Treat" in Primary Health Care | Jüriska, M. et al. (2014)

12 min

Genomsnittlig behandlingstid

8 minuter för sjuksköterskor, och 4 minuter för läkare

*Medianvärde som är baserat på över 120 000 patientbesök under 2019.

93%

Nöjda patienter

Som är nöjda eller mycket nöjda

*Baserat på över 60 000 besvarade patientenkäter under 2019

Kolla in våra andra produkter!


Collabodoc Lättakuten är en godkänd medicinteknisk produkt. All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.