Collabodoc Psykisk hälsa

Ett effektivt digitalt stöd i mötet med patienter med psykisk ohälsa

Ett verktyg speciellt designat för att skapa värdefulla möten för psykologer eller läkare som handlägger patienter med psykisk ohälsa. Som alltid är våra verktyg lätta att använda, frigör tid för patientmötet och ger användaren möjlighet att utvecklas i sin profession.

Boka demo

FlödePatienten besvarar frågor digitalt inför mötet


Patienten förbereder sig inför besöket genom att svara på frågor

Patienten görs delaktig i processen redan från början. Frågorna är speciellt utformade för patienter som lider av psykisk ohälsa.


Mer information

Smidigt att komma igång


Collabodoc har ett beprövat uppstartspaket

Vid varje ny uppstart ansvarar Collabodoc för projektledningen och stöttar verksamheterna. Våra läkare med omfattande erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete besöker alltid verksamheterna för att säkerställa att införandet går smidigt.


Anpassa Collabodoc Psykisk hälsa kontakt till er grafiska profil


White-label lösning

Smidig anpassning av den grafiska designen utifrån verksamhetens profil, med logotyp, färger och typsnitt m.m.


Kolla in våra andra produkter!


Collabodoc Lättakuten är en godkänd medicinteknisk produkt. All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.