Psykisk Hälsa

Ett effektivt digitalt stöd i mötet med patienter med psykisk ohälsa

Ett verktyg designat för att skapa värdefulla möten för psykologer och läkare som handlägger patienter med psykisk ohälsa. Som alltid är våra verktyg lätta att använda, frigör tid för patientmötet och ger användaren tid och möjlighet att utvecklas i sin profession.

Boka demo
Få våra nyhetsbrev

Collabodoc Lättakuten är en godkänd medicinteknisk produkt. All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.