Collabodoc Sjukskrivning

Minska kompletteringarna från Försäkringskassan

Ett modernt verktyg som underlättar intygsskrivandet och frigör tid för läkare och rehabkoordinatorer. Helt anpassat till Webcert och skapar unika möjligheter att underlätta en ofta krävande arbetsuppgift.

Boka demo

FlödePatienten besvarar ett frågeformulär inför läkarbesöket


I samband med kallelse till läkarbesök skickas en länk till frågeformuläret över till patienten

Patienten görs delaktig i sjukskrivningsprocessen redan från början och patientens svar görs automatiskt om och anpassas till sjukintyget till Försäkringskassan.


Fördelarna är flera

Smidigt att komma igång


Collabodoc har ett beprövat uppstartspaket

Vid varje ny uppstart ansvarar Collabodoc för projektledningen och stöttar verksamheterna. Våra läkare med omfattande erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete besöker alltid verksamheterna för att säkerställa att införandet går smidigt.


Anpassa Collabodoc Digital kontakt till er grafiska profil


White-label lösning

Smidig anpassning av den grafiska designen utifrån verksamhetens profil, med logotyp, färger och typsnitt m.m.


Kolla in våra andra produkter!


Collabodoc Lättakuten är en godkänd medicinteknisk produkt. All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.