Sjukskrivningsstödet

Slipp kompletteringar till Försäkringskassan!

Läkarintyget förbereds genom att patienten själv svarar på relevanta frågor i ett användarvänligt digitalt formulär. Uppgifterna omvandlas automatiskt till en konkret och överskådlig intygstext. Du kan därefter snabbt och enkelt lägga till enstaka uppgifter.

Patienten gör en stor del av arbetet, Du spar tid, och risken att Försäkringskassan kräver kompletteringar minskar.

Fördelarna är flera

  • Anpassat till Webcert
  • Färdigskriven intygstext genererat från patientens anamnes
  • Minskar risken för kompletteringar till Försäkringskassan

Spana in våra andra produkter


Lättakuten

Collabodoc Lättakuten är ett vårdkoncept stöttat av en webbapplikation för akutbesök i primärvården. Vårdkonceptet har använts i över patientbesök och bidragit till bättre tillgänglighet för patienterna och en mänskligare arbetsmiljö för de vårdanställda.


Collabodoc Lättakuten är en godkänd medicinteknisk produkt. All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.