Collabodoc Vaccination

Ditt stöd i vaccinationsbokningsdjungeln!

Lika enkelt för patienterna att boka tid som för vårdpersonalen att hantera flödet. Collabodoc vaccination är ett komplett processtöd som underlättar allt från tidsbokning av vaccinationen, registrering, genomförande, dokumentation och rapport till vaccinationsregister. Stödet är anpassat för höga vaccinationsflöden och mycket smidigt att använda. Särskild vikt har lagts vid att verktyget skall vara användarvänligt och även underlätta vid förväntade störningar som kan uppträda. Det kan t.ex röra sig om osäker vaccintillgång eller oklar bemanningssituation.

Boka demo

FlödePatientregistrering på distans


Patienten fyller i hälsodeklaration och bokar tid på distans

Via en webblänk bokar patienten tid för vaccination samt anger sin hälsodeklaration. Inga appar behöver laddas ner och webblänken kan enkelt göras åtkomlig t.ex. på vårdcentralens hemsida, via 1177 eller via en QR kod.

Sjukvårdspersonal kan även hjälpa patienter boka tid över telefon genom att skapa en registrering direkt i applikationen.


Fler detaljer

Smidigt att komma igång


Collabodoc har ett beprövat uppstartspaket

Vid varje ny uppstart ansvarar Collabodoc för projektledningen och stöttar verksamheterna. Våra läkare med omfattande erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete besöker alltid verksamheterna för att säkerställa att införandet går smidigt.


Anpassa Collabodoc Vaccination till er grafiska profil


White label-lösning

Smidig anpassning av den grafiska designen utifrån verksamhetens profil, med logotyp, färger och typsnitt m.m.


Kolla in våra andra produkter!


Collabodoc Lättakuten är en godkänd medicinteknisk produkt. All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.