Vetenskapliga studier

Att luta sig mot kunskap och evidens är grunden för kvalitet i alla verksamheter.

Translating ”See-and-Treat” to Primary Care: opening the gates does not cause a flood

Carl Savage, Staffan Bjessmo, Oleg Borisenko, Henrik Larsson, Jacob Karlsson, and Pamela Mazzocato (2019)

International Journal for Quality in Health Care, 2019, 1–7


”Lättakuten minskade telefonsamtalen till vårdcentralen med drygt 40% under de första 2 åren.”

”Akutbesöken minskade med 9,5% under det första året.”


Ladda ner artikel

Understanding variation in the ”See and Treat” process in Swedish primary care centres. A comparative analysis of process efficiency, patient volumes and patient pathways

King, R. And Guo, Y. (2018)

Master thesis for Degree of Master of Medical Science, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME), Karolinska Institutet


Ladda ner artikel

Telephone triage for management of same-day consultation requests in general practice (the ESTEEM trial): a cluster-randomized controlled trial and cost-consequence analysis

Campell, J. L. et al (2014)

The Lancet vol 384


Världens största randomiserade studie av telefontriage i primärvård, 42 vårdcentraler (20 990 patienter).

Resultat:

  1. Telefontriage av sjuksköterska leder till 48% fler vårdkontakter inom 28 dagar efter första kontakt
  2. Telefontriage av läkare leder till 33% fler vårdkontakter inom 28 dagar efter första kontakt
  3. Patienter som får komma på fysiskt läkarbesök har signifikant lägst antal uppföljande vårdkontakter inom 28 dagar efter första kontakt

Slutsats:

Telefontriage inför ett akutbesök i primärvården leder till en signifikant ökning av antalet vårdkontakter inom 28 dagar. Man observerade även att patienterna i gruppen som triagerats var mer missnöjda.


Ladda ner artikel

Primary healthcare delivery: an exploratory case study of a ”See and treat” unit

Karlsson, J. and Larsson, H. (2014)

Bachelor thesis in management, Department of management and organization, Stockholm School of Economics


Ladda ner artikel

The Åkermyntan Primary health Care Center: Integrating ”See-and-Treat” in Primary Health Care

Jüriska, M., Karlsson, J., Keel, G., Larsson, H., Mazzocato, P. And Savage, C. (2014)

Bachelor thesis in medical management, Karolinska Institutet, case: 14-001


Ladda ner artikel

Collabodoc Lättakuten är en godkänd medicinteknisk produkt. All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.